Invest Nord Service

realizacje usług stoczniowych na najwyższym poziomie!

O firmie

Szeroka oferta

prace rurarskie, kadłubowe, elektryczne, izolacyjne, instalatorskie

Oferta

Kariera

zapraszamy do współpracy!

Kariera

O firmie

Firma Invest Nord Service Sp z.o.o. powstała w 2014 roku. Działamy w branży stoczniowej, offshore oraz w przemyśle lądowym. Świadczymy usługi z zakresu prac kadłubowych, rurarskich, ślusarskich i konstrukcji stalowych. Wykonujemy instalacje elektryczne oraz izolacje. Zatrudniamy kadrę wykwalifikowanych pracowników

o różnych specjalnościach. Dzięki doborowi kompetentnej kadry pracowniczej z odpowiednimi kwalifikacjami i efektywnej pracy na najwyższym poziomie ,zyskaliśmy uznanie zleceniodawców w Polsce, Niemczech, Holandii, Szwecji, Norwegii, Walii, Danii oraz Szwajcarii.

Poniżej prezentujemy firmy dla których pośrednio lub bezpośrednio zrealizowaliśmy prace stoczniowe.

Poszukujemy wykwalifikowanych pracowników

Kariera

Usługi

Przygotowania

Udział w procesach przygotowujących do realizacji projektu. Uczestnictwo w procesie definiowania założeń i celów projektu. Wytyczanie drogi/sposobu/metody najefektywniejszego wykonania powierzonego zadania. Optymalizacja kosztów/czasu/materiałów i zasobów ludzkich

Nadzór nad pracownikami

Nadzór nad wykwalifikowaną brygadą pracowników przy prefabrykacjach, montażu rurociągów oraz konstrukcji stalowych. Przygotowanie rejonów do pracy. Wykonywanie prób szczelności na systemie razer, air, raw water, oil, diesel, springler, petrol, balast system itp.

Analiza rysunków

Analiza rysunków technicznych i izometrycznych zgodnie z wiedzą i doświadczeniem, przekazanie instrukcji roboczych pracownikom. Korekcja potencjalnych błędów przed montażem systemów na statku

Kontakt z kierownictwem

Bezpośredni kontakt z kierownikiem robót/projektu/kontraktu w zakresie wyznaczenia harmonogramu prac, zapotrzebowania na materiały, koordynowania zadań dla klienta

Raportowanie

Wykonywanie raportów dla kierownictwa budowy. Przygotowanie do odbiorów przez Towarzystwa Klasyfikacyjne. Wykonywanie kontroli technicznych

Kontrola jakości

Stała kontrola jakości przeprowadzanych prac (prawidłowość ułożenia instalacji okrętowych, kontrola jakości spoin spawalniczych)

Optymalizacja kosztów

Udział w procesie optymalizacji kosztów oraz roboczogodzin. Planowanie najefektywniejszego wykorzystania zasobów (uniknięcie marnotrawstwa materiału)

Ocena pracowników

Ocena zdolności poszczególnych pracowników (umiejętności i zaangażowania) zależnie od przydzielonych zadań

Nadzór

Całodobowy nadzór nad zadaniami oraz kontrola nad transportami zaopatrzenia wyznaczonymi przez kierownictwo budowy

Szacowanie kosztów

Udział w oszacowaniu kosztów projektu, czasu (harmonogram prac) oraz liczby ludzi niezbędnych do terminowego wykonania robót

Inspekcje i odbiory

Inspekcje i odbiory końcowe wykonywanych prac

Korekta blędów

Wprowadzanie poprawek, zmian i uzupełnień w przypadku wystąpienia błędów projektowych

Dobór narzędzi

Dobór narzędzi niezbędnych do wykonania projektu

Logistyka - zaopatrzenie

Pomoc w organizacji logistyki i zaopatrzeniu materiałowym dla naszego klienta

Przestrzeń socjalna

Organizacja przestrzeni socjalnej (mieszkań, ubezpieczeń, lekarzy etc.) oraz logistycznej firmy podwykonawczej (transport ludzi oraz sprzętu i materiałów)

ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW

ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

OBECNIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

ODWIEDZONYCH STOCZNI

PLANOWANYCH INWESTYCJI

Oferta

Zbudowaliśmy zespół wykwalifikowanych pracowników z zakresu wielu dziedzin. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza kadra składała się z ludzi posiadających kompetencje i doświadczenie w różnych specjalnościach: prace rurarskie, kadłubowe, konstrukcje stalowe itp. Zatrudniamy specjalistów począwszy od koordynatora i tłumacza, po foremana oraz inspektora odbioru. W naszej ofercie znajdują się takie usługi

jak: prefabrykacja i montaż rur na statkach, platformach oraz na budowach i remontach kadłubów statków, budowa i przebudowa, ślusarstwo okrętowe, elektryka okrętowa, izolacje rur w pomieszczeniach oraz instalacja kanałów wentylacyjnych. Budowa i przebudowa konstrukcji stalowych oraz rurociągów przemyśle lądowym. Poza stoczniami zajmujemy się również pracami z zakresu elektryki i izolacji.

Prace rurarskie

prace monterskie i spawalnicze

specjalistyczne prace monterskie i spawalnicze wraz z nadzorem dla przemysłu morskiego, offshore i ośrodków przemysłu lądowego

prefabrykacja rurociągów

prefabrykacja rurociągów ze stali czarnej, nierdzewnej, CuNiFe’ru

próby szczelności

próby szczelności wszystkich rodzajów rur oraz zbiorników

modernizacje

modernizacje, remonty oraz budowa nowych systemów rurarskich

projektowanie i doradztwo

projektowanie systemów, doradztwo i realizacja w pełnym zakresie dokumentacji od projektu koncepcyjnego do dokumentacji zdawczej we wszystkich typach statków

praca na wszystkich systemach

praca na wszystkich systemach statków: paliwowych, chłodzenia, zraszania, przeciwpożarowych, grzania, olejowych, słodkiej i technicznej wody, sanitarnych, spalinowych, balastowych, itp.

Prace kadłubowe

budowa i remonty kadłubów statków

kompletny montaż sekcji wraz z prefabrykacją, montaż różnych rodzajów blach (stal, stal nierdzewna, aluminium), przebudowy i modernizacje kadłubów statków, wymiana i montaż nowych elementów kadłuba

spawanie jednostek

kompletne spawanie sekcji okrętowych, przygotowanie do odbioru zgodnie z zadanymi normami, kontrola jakości spoin spawalniczych

próby szczelności

wykonywanie prób szczelności w zbiornikach, przygotowanie do odbioru i kontroli jakości

doradztwo

doradztwo przy budowie, przebudowie kadłuba wraz z nadzorem

wypalanie elementów

wypalanie danych elementów w celach transportowych czy w wyniku kolizji

Prace ślusarskie

elementy kadłubowe

budowa i remonty wszelkich elementów kadłubowych

prace ślusarskie

montaż elementów wyposażenia (ramy, wsporniki, fundamenty, drabiny)

przygotowanie powierzchni

przygotowanie powierzchni pod spawanie danych elementów

Prace elektryczne

okablowanie

położenie nowych kabli wraz z upinaniem

instalacja systemów

podłączanie wszelkich systemów monitoringu wraz z szafami sterującymi przez silniki oraz drobne włączniki, gniazda, lampy, termostaty

zalewanie przejść kablowych

zalewanie przejść kablowych i zamykanie ich

projektowanie

projektowanie i wyznaczenie tras przebiegu kabli

Prace izolacyjne

pełen zakres usług izolacyjnych

izolacje rurociągów , kanałów wentylacyjnych oraz pomieszczeń

izolacje dla przemysłu lądowego

izolacje rurociągów , kanałów wentylacyjnych oraz pomieszczeń

zabezpieczanie powierzchni

zabezpieczanie powierzchni płaskich, rurociągów i kanałów spalinowych w zakresie izolacji termicznej, ogniowej i akustycznej

Produkcja i montaż konstrukcji stalowych

produkcja

Produkujemy: rękawy lotnicze, konstrukcje stalowe, podpory pod rury, konstrukcje wsporcze, kontenery techniczne, schody przemysłowe, schody techniczne, schody ewakuacyjne, schody spiralne, schody do zbiorników, drabiny techniczne, klatki schodowe, platformy stalowe, stopnie i podesty schodowe, barierki i balustrady stalowe, schody stalowe, słupy energetyczne, ekrany akustyczne, kontenery

montaż i transport

Kompleksowe wykonanie spawanych konstrukcji stalowych (w tym projekty na specjalne zamówienie), transport na miejsce realizacji, montaż. Posiadamy kompletne zaplecze maszynowe do realizacji inwestycji, w tym środki transportu, dźwigi, podnośniki.

badania nieniszczące

Badania wykonuje Międzynarodowy Inżynier Spawalnictwa (IWE) wraz z zespółem konstruktorów,
technologów, certyfikowanych spawaczy z uprawnieniami w tym specjaliści z zakresu
przeprowadzania badań nieniszczących metodami VT2, UT2, UTT i MT2. Badania nieniszczące stosowane są w celu sprawdzenia stanu powstających konstrukcji stalowych. Na podstawie wyników oceniana jest jakość ich wykonania, poziom bezpieczeństwa oraz szacunkowa trwałość i podatność na uszkodzenia wynikające z eksploatacji. Realizaujemy badania emisją akustyczną (AT), prądami wirowymi (ET), szczelności (LT), magnetyczno-proszkowe (MT), penetracyjne (PT), radiograficzne (RT), ultradźwiękowe (UT), wizualne (VT)

nadzór

Wraz z certyfikowaną zewnętrzną firmą oraz dyrektorem technicznym ds.wdrożeń i certyfikacji wykonujemy przegląd techniczny. Realizujemy pełny zakres badań NDT i DT dla projektów realizowanych w Polsce i za granicą.

malowanie i cynkowanie

Wykonywanie malowania konstrukcji stalowych Norma EN ISO 12944 oraz Norma EN ISO 8501, a także realizacja zabezpieczeń antykorozyjnych przez poddanie ich procesowi cynkowania ogniowego - dyrektywa DAS 022.

Referencje i certyfikaty

Kariera

Zapraszamy do kontaktu

Invest Nord Service Sp. z.o.o.
ul. Siennicka 25B
80-758 Gdansk
Nip: 5842782141
Regon: 382771299

Informacje:
info@investnordservice.com
Biuro:
biuro@investnordservice.com
Rekrutacje:
rekrutacja@investnordservice.com
Filip Długosz
CEO
Telefon: +48 577 677 017
Email: f.dlugosz@investnordservice.com

Remigiusz Kreft
CEO
Telefon: +48 577 848 788
Email: r.kreft@investnordservice.com

Agnieszka Czerwińska
Dział sprzedaży i zakupów
Phone: +48 602 514 896
Email: a.czerwinska@investnordservice.com

Katarzyna Formela
Dział kadr
Phone: +48 602 514 960
Email: kadry@investnordservice.com

Katarzyna Jurkiewicz
Księgowość
Email: ksiegowosc2@investnordservice.com

Dariusz Duda
Koordynator na rynek niemiecki i austryjacki
Phone: +48 606 665 779
Email: d.duda@investnordservice.com

Weronika Milz
Koordynator kwater
Phone: +48 698 314 470
Email: w.milz@investnordservice.com

Jakub Siwek
Manager Development
Phone: +48 534 414 704
Email: j.siwek@investnordservice.com